Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Agro Ventures sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy- odpowiedzi na zapytania ofertowe, realizacji zamówienia, realizacji umowy sprzedaży (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wystawienia faktury VAT, rachunku (6  ust. 1 lit. c RODO);
  3. na podstawie uzasadnionego interesu administratora- w celu marketingu produktów i usług administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing towarów i usług własnych oraz podmiotów trzecich.

Odbiorcą danych osobowych będzie podmiot świadczący na rzecz spółki usługi księgowe, usługi IT, przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przechowywane przez czas wymagany przez odpowiednie przepisy prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.