Usługi doradztwa zaopatrzeniowego

W obliczu nieustannych zmian i rozwoju technologii, a także presji, wywieranej na infrastrukturę firmową w kontekście zwiększania bezpieczeństwa, stabilności i elastyczności, kluczowe znaczenie ma zapewnienie procesom stosowanym w Państwa firmie możliwie najlepszego wsparcia technicznego i doradczego.

IPO oferuje usługi konsultingowe i doradcze w zakresie udzielania zamówień i gwarantuje profesjonalną obsługę Klientów, którzy chcą ocenić i znacznie zwiększyć swoje możliwości zaopatrzeniowe oraz wydajność. Zakres usług świadczonych przez IPO obejmuje oddelegowanie zespołu specjalistów w celu przygotowania i opracowania strategii pozyskiwania źródeł zaopatrzenia, oceny możliwości i rozplanowania źródeł kategorii, jak również zapewnienie zespołu ekspertów w celu przeprowadzenia konkretnych projektów, analizy porównawczej lub negocjacji w ramach danej kategorii. Typowe rozwiązania związane z usługami konsultingowymi i doradczymi, świadczonymi przez firmę IPO, obejmują: definiowanie wymogów technicznych przed złożeniem zamówienia, zaopatrzenie strategiczne, rozwój i trening kompetencji, rozwój procesów i strategii, rozwój systemów, redukcję kosztów, ocenę możliwości, projekty organizacyjne, wsparcie przedzakupowe, wsparcie pozakupowe, stabilność i zrównoważony charakter współpracy.

Doradcy zaopatrzeniowi firmy IPO mają wyjątkowe kompetencje, aby pomóc Państwu w zwiększeniu ilości inicjatyw skierowanych na zmiany w systemie zaopatrzenia. Nasi konsultanci określają i oceniają obecne funkcje i wymogi w Państwa firmie oraz łączą je z projektami zarządzania zmianami na poziomie biznesowym.

Przekażemy Państwa pracownikom odpowiednie informacje i przedstawimy im plan działania, aby byli w stanie samodzielnie prowadzić bieżący i stały proces poprawy systemu zaopatrzenia. Wykorzystujemy i dostosowujemy najlepsze praktyki z organizacyjnego punktu widzenia, z korzyścią dla naszych Klientów.